Κατεβάστε εδώ πιστοποιητικά ATEX (ηλεκτρονικών βεργών, αντλιών) μεταφρασμένα:

 • ΒΕΡΓΕΣ_START_ITALLIANA
 • ATG_ASSYTECH_START_TYPE
 • ATG_COPTRON_FAFNIR_TYPE
 • GLOBAL_CENTURY
 • GLOBAL_STARV_STARH
 • GLOBAL_VISTA
 • HELIX_1000
 • HELIX_1000_dir_2014_34_EU
 • ATEX_HELIX_1000_Dover_Fueling_Solutions
 • HELIX_2000_4000_5000
 • HELIX_2000_4000_5000_dir_2014_34_EU
 • ATEX_HELIX_2000_4000_5000_Dover_Fueling_Solutions
 • HELIX_6000
 • HELIX_6000_dir_2014_34_EU
 • ATEX_HELIX_6000_Dover_Fueling_Solutions
 • NUOVO_PIGNONE_DPBA
 • NUOVO_PIGNONE_DPC
 • NUOVO_PIGNONE_DPEN
 • NUOVO_PIGNONE_DPXF
 • GLOBAL_STAR
 • GLOBAL_OVATION
 • ΕΓΧΕΙΡΙΔΙO ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ HELIX  (S)
 • ΕΓΧΕΙΡΙΔΙO ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΝΟΜΕΑ HELIX  (R)
 • ΕΓΧΕΙΡΙΔΙO ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΝΟΜΕΑ LPG  (LPG)
 • ΕΓΧΕΙΡΙΔΙO ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AdBlue  (DEF)
 • ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΘΡΟΙΣΤΩΝ
 • ATEX HELIX 5000_II & HELIX 6000_II
 • ATEX CENTURY3
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΕΚ 0402_MID_107026
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ Ε.Ε. 0402_MID_C600000