ΑΤΡΕΥΣ ΕΠΕ

Η αξιόπιστη λύση στο χωρο των Πρατηρίων

αντλιες Wayne

Η ΑΤΡΕΥΣ ΕΠΕ ιδρύθηκε το 1978, με αντικείμενο εργασιών την Αντιπροσωπεία – Εισαγωγή και Εμπορία Μηχανημάτων.

Στα χρόνια αυτά η εταιρεία εξελίχθηκε σε μια από τις δυναμικότερες Εταιρείες στον ενεργειακό χώρο, με Πελάτες όλα τα Κρατικά και Ιδιωτικά Διυλιστήρια της χώρας (βαρύς εξοπλισμός Διυλιστηρίων), καθώς και σχεδόν όλες τις Εταιρείες Πετρελαιοειδών (ΕΚΟ, AVINOIL, ΕΛΙΝΟΙΛ, CYCLON, BP HELLAS, ΕΤΕΚΑ, CORAL, CORAL GAS) για αντλίες / διανομείς υγρών καυσίμων (βενζινών και LPG).

Από το 2012, ακολουθώντας τις απαιτήσεις της αγοράς αλλά τις τροποποιήσεις της νομοθεσίας, παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρησης πρατηρίου μεσω πληροφορακού συστημάτος πλήρως σύννομο με τη νομοθεσία ελεγχου Εισρόων – Εκροών Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων.

Επιπροσθέτως, η ΑΤΡΕΥΣ ΕΠΕ, ανταποκρινόμενη πάντα στις νέες απαιτήσεις, έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο DIN EN ISO 9001 : 2008.

Οίκοι που εκπροσωπούνται:

 • Dresser Wayne (πρώην Nuovo Pignone) – ΗΠΑ
  • Αντλίες / διανομείς υγρών καυσίμων
  • Συστήματα Αυτοματοποίησης Πρατηρίων (κονσόλες)
  • Συστήματα Ελέγχου Στάθμης Δεξαμενών Πρατηρίων
  • Αυτόματοι Πωλητές Καυσίμων Πρατηρίων
  • Εκπροσώπηση από 1983
 • Elaflex Italia SrL – Ιταλία
  • Ακροσωλήνια αντλιών υγρών καυσίμων
  • Ελαστικοί σωλήνες υγρών καυσίμων
  • Εξαρτήματα αυτών
  • Εκπροσώπηση από 2000
 • Petroltecnica SpA – Ιταλία
  • Εταιρεία περιβαλλοντολογικών έργων
   • Καθαρισμοί δεξαμενών καυσίμων (πρατήρια / βιομηχανίες / διυλιστήρια)
   • Εξυγιάνσεις μολυσμένων εδαφών από πετρελαιοειδή.
   • Αποξηλώσεις εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών
   • Απομάκρυνση αμιάντου
   • Διαχείριση επικινδύνων ουσιών.
  • Εκπροσώπηση από 2005
αντλιες Wayne

Έμψυχο τεχνικό δυναμικό αποτελούμενο από:

 • Αποθηκάριο.
 • Κέντρο λήψης κλήσεων για τεχνική εξυπηρέτηση και για συμβουλές μέσω τηλεφώνου.
 • Δέκα (10) τεχνικούς αντλιών, με πλούσια εμπειρία και πλήρη τεχνική κατάρτιση, για άμεση επέμβαση, όπου προκύψει ανάγκη, με εννέα (9) αυτοκίνητα ΦΙΧ και ένα (1) αυτοκίνητα ΕΙΧ, πλήρως εξοπλισμένα με ανταλλακτικά και απαραίτητα εργαλεία.
 • Τμήμα υποστήριξης πληροφοριακών συστημάτων, με  άτομα πλήρως εξειδικευμένα στις απαιτήσεις του συστήματος Εισρόων – Εκροών που αφορά τη λειτουργία των πρατηρίων καυσίμων.
 • Γραμματειακή υποστήριξη για μηχανογραφική έκδοση παραστατικών (on-line σύνδεση με τα κεντρικά μέσω VPN) και παρακολούθηση αποθήκης.

Το τεχνικό προσωπικό της ΑΤΡΕΥΣ, αποτελείται σε πολύ μεγάλο ποσοστό από αποφοίτους ανωτάτων και ανωτέρων σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, γεγονός το οποίο σε συνδυασμό με την συνεχή διαδικασία εκπαίδευσης τους (στην Ελλάδα, με την ανά τετράμηνο έλευση τεχνικών, και στο εξωτερικό με περιοδικά ετήσια εκπαιδευτικά ταξίδια), τους δίδει μεγάλο βαθμό εμπειρίας και γνώσης για την γρήγορη και επιτυχή αντιμετώπιση και επίλυση των όποιων τεχνικών προβλημάτων παρουσιάζονται.

Οι εγκαταστάσεις μας:

Η εταιρεία διαθέτει αποθήκη στον Ασπρόπυργο Αττικής, με χώρους εμβαδού άνω των 1.000 m2, κατάλληλα διαμορφωμένους για:

 • Την αποθήκευση και διακίνηση των ανταλλακτικών. Το stock των ανταλλακτικών υπερβαίνει τα € 700,000.-, παρέχοντας έτσι άμεση κάλυψη όλων των αναγκών των Πελατών σε ανταλλακτικά, ακόμη και για τύπους αντλιών που έχουν καταργηθεί.
 • Επισκευή, βαφή και δοκιμή αντλιών. Ειδικός χώρος για επισκευή αντλιών με δοκιμαστήριο πολλαπλών θέσεων, χώρος για βαφή και πάγκοι εργασίας για επισκευή μηχανικών μερών αντλιών.
 • Δοκιμαστήριο και επισκευαστήριο ηλεκτρονικών μερών. Ανεξάρτητος κλειστός χώρος με σύγχρονο δοκιμαστήριο ηλεκτρονικών μερών αντλιών, ανεξάρτητο σημείο δοκιμής για κάθε τύπο κεφαλής.
 • Δοκιμαστήριο και επισκευαστήριο ακροσωληνίων ZVA. Οι τεχνικοί της ΑΤΡΕΥΣ είναι οι μοναδικοί στην Ελλάδα που έχουν λάβει μέρος σε εκπαιδεύσεις (training courses) επισκευής και συντήρησης ακροσωληνίων ZVA.

wayne_logo_blueH Dresser Wayne δημιουργήθηκε το 2004 με την εξαγορά του τμήματος Distribution της Nuovo Pignone (αντλίες καυσίμων, LPG, CNG, μετρητές φυσικού αερίου) από την Dresser Wayne.Καθεμιά από τις δύο ανωτέρω Εταιρείες είχε διαγράψει μέχρι εκείνη την στιγμή εντυπωσιακή πορεία στον Παγκόσμιο χώρο των αντλιών υγρών καυσίμων και της ενέργειας γενικότερα.

Η Dresser Wayne συνδυάζει τις τεχνολογίες και τα πλεονεκτήματα των δύο Εταιρειών από τις οποίες προήλθε και είναι πλέον η μεγαλύτερη παγκόσμια Εταιρεία στον χώρο.Προϊόντα της Dresser Wayne είναι εγκατεστημένα σε όλα τα Διυλιστήρια, στον δε χώρο των Εταιρειών Πετρελαιοειδών, έχουν πωληθεί άνω των 25.000 αντλιών υγρών καυσίμων (υδραυλικά συγκροτήματα) με μερίδιο αγοράς που υπολογίζεται γύρω στο 40%, δίνοντας αδιαμφισβήτητα την πρώτη θέση στην ΑΤΡΕΥΣ ΕΠΕ και την DRESSER WAYNE.

Εγγυημένη εμπιστοσύνη από τους κορυφαίους πελάτες.

Πλήρης έλεγχος και εποπτεία στη λειτουργία του Πρατηρίου.

Τα κατάλληλα εργαλεία. Η σωστή λύση.

Η ΑΤΡΕΥΣ ΕΠΕ έχει έντονα δραστηριοποιηθεί στον τομέα της υποστήριξης (after sales service) των πελατών της, καλύπτωντας πλήρως τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς.

Τεχνική Υποστήριξη Αντλιών

Εξειδικευμένα συνεργεία τεχνίκων

Με την πιστοποίηση Wayne

Άμεση αντιμετώπιση βλάβης, εκκίνηση αντλίας πρατηρίου, επισκεύη με τα αυθεντικά ανταλλακτικα της Wayne.

Υποστήριξη Εισρόων-Εκροών

24/7 Πανελλαδική Κάλυψη

Άμεση απομακρυσμένη επέμβαση

Πλήρως καταρτισμένο προσωπικό φροντίζει για την ορθή και σύνομη λειτουργία του συστήματός.