Κατεβάστε εδώ πιστοποιητικά ATEX (ηλεκτρονικών βεργών, αντλιών) μεταφρασμένα:

 • ATG_ASSYTECH_START_TYPE
ΠΡΟΒΟΛΗ
 • ATG_COPTRON_FAFNIR_TYPE
ΠΡΟΒΟΛΗ
 • GLOBAL_CENTURY
ΠΡΟΒΟΛΗ
 • GLOBAL_STARV_STARH
ΠΡΟΒΟΛΗ
 • GLOBAL_VISTA
ΠΡΟΒΟΛΗ
 • HELIX_1000
ΠΡΟΒΟΛΗ
 • HELIX_1000_dir_2014_34_EU
ΠΡΟΒΟΛΗ
 • HELIX_2000_4000_5000
ΠΡΟΒΟΛΗ
 • HELIX_2000_4000_5000_dir_2014_34_EU
ΠΡΟΒΟΛΗ
 • HELIX_6000
ΠΡΟΒΟΛΗ
 • HELIX_6000_dir_2014_34_EU
ΠΡΟΒΟΛΗ
 • NUOVO_PIGNONE_DPBA
ΠΡΟΒΟΛΗ
 • NUOVO_PIGNONE_DPC
ΠΡΟΒΟΛΗ
 • NUOVO_PIGNONE_DPEN
ΠΡΟΒΟΛΗ
 • NUOVO_PIGNONE_DPXF
ΠΡΟΒΟΛΗ
 • GLOBAL_STAR
ΠΡΟΒΟΛΗ